Belangrijke informatie

Tijden:

  • 09:30 - hek open

  • 11:00 - Koeien naar buiten

  • 16:00 - einde boerenlandfair/ open dag

N.b:

De deelname aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.

De organisatie kan niet worden aansprakelijk gesteld voor eventuele schade.

Het terrein is verboden voor honden.

 

Parkeren: volg de aanwijzingen op van de parkeerbegeleiders, er is ruim voldoende parkeergelegenheid!

Adres Boerenlandfair: Groendijck 59a, Waarder

 

Doel / opbrengst:

De opbrengst is bestemd voor (en wordt gelijk verdeeld over) de volgende doelen:

- Kerk 

- Stichting Stephanos - (Hulp, onderwijs & evangelisatie aan (wees) kinderen in Malawi & Zambia)

- Zending (HHK)

 

Calamiteiten

De EHBO-post staat aangegeven op de wegwijzerbordjes!

Ingeval van een calamiteit heeft Dhr. E. Hogendoorn de leiding. Alle beslissingen worden op dat moment door hem genomen.

Probeert u zijn aanwijzingen zo goed mogelijk op te volgen. De eventuele contacten met de hulpdiensten worden ook direct door hem overgenomen.

 

Tot slot

Wij heten u van harte welkom op de 8e editie dat we deze dag organiseren, een gezellig evenement voor jong en oud! 

De boerenlandfair-commissie (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)